PDA

View Full Version : Kitangladhedwig
01-18-2008, 11:46 AM
Kitanglad (http://balakbisaya.blogspot.com/2007/07/kitanglad.html)


Didto sa among dapit
ang bukid sakdo sa langit.
Gabon nga nahisangit
mahanaw lang sa kainit.
Daw dalagang naghigda
naghulat sa akong pagtanda.
Ang kaanyag maoy nag-agda
bukid nga labing patsada.
Ang huyop sa hangin
mabugnaw nga walay lain.
Kahingawa kong nanghingapin
sa kasingksaing kong nahibilin.

justme
01-21-2008, 11:42 AM
yati dah!!! hehehe

Wowie
01-21-2008, 05:49 PM
basta chick, bisan tua sa bukid bisitaun aron lang masilayan.