PDA

View Full Version : Nabalaka nacarl23_85
07-25-2008, 10:02 PM
Magpakabana kita sa Eksakto nga Pamaagi

Ang Probinsiya sa Biliran usa ka malinawon nga lugar og ang mga lumolopyo niini mahigalaon og mahigugmaon sa kahapsay ug malinawon nga pagpuyo. Apan usa ka panghitabo ang mitay-og sa pondasyon sa kalinaw sa probinsiya sa dihang gibanhigan ang amahan ni Kongresista Glenn Chong nga si Mr. Charlie Chong og mga kaubanan sa wala mailhi nga mga tawo nga migamit ug de-kalibre nga mga armas. Ang hitabo mikalas sa kinabuhi ni kanhi Mr. Antonio Barcelo, usa ka retirado nga pulis ug sibilyan nga tigpanalipod ni Kongresista Glenn Chong, ni kanhi Konsehal og Brgy. Kapitan sa Smo. Rosario nga si Mr. Alberto “Inton” Parilla. Sa mao nga hitabo nasamdan usab si Mr. Joe Casas nga usa usab ka retirado nga pulis og sibilyan tigpanalipod sa pamilya Chong.
Ang maong krimen gibanabana nga nahitabo mga alas 7:50 sa gabii niadtong Hunyo 7, 2008 adlaw nga Sabado. Ang biktima sa maong pagbanhig nga si Mr. Charlie Chong positibo nga mitumbok kang SPOII Renato B. Saul nga usa ka aktibo nga pulis sa Probinsiya sa Biliran og nakadawat og mga pasidungog sa iyang tim-os nga pagserbisyo nga kauban kini sa maong grupo.
Naukay ang katawhan sa lungsod sa Naval sa maong hitabo tungod kay mitumaw ang mga nagkalin-laing huna-huna og opinion. Pinasikad sa pakighinabi sa nagkalain-lain nga mga tawo mitumaw og migawas ang ilang komentaryo nga adunay mga bug-at nga anggulo sa maong hitabo sama sa mga mosunod:
1. Tulis o Hold-up — Dili malilong nga ang biktima nga si Mr. Charlie Chong usa ka datu og dako nga negosyante sa tibuok Probinsiya sa Biliran. Sa dihang nahitabo ang krimen adlaw nga Sabado diin walay abli ang mga dako nga bangko dinhi sa lungsod sa Naval. Posible nga adunay dala nga dakong kantidad nga kawrta isip halin niadtong adlawa si Mr. Charlie Chong sa iyang panimalay nga maoy rason pagtulis kaniya.
2. Politika o Drama — tungod kay ang biktima nga si Mr. Charlie Chong amahan ni Kongresista Glenn Chong, adunay mga tawo nga may daotan nga tuyo kaniya. Sukwahi usab ang pagsabot sa uban tungod kay kung politika ang katuyoan giapil unta si Mr. Charlie Chong sa pagrakrak sa dihang milukapa na ang mga sibilyan nga tigpanalipod kaniya. Sa politika adunay mga tawo nga mogamit ug linoog nga pamaagi aron pagguba sa pagkatawo sa kaatbang nila sa politika.
3. Personal nga away o Pagdumot — adunay impormasyon nga migawas nga ang mga sibilyan nga tigpanalipod sa pamilya Chong nga nabiktima sa maong hitabo adunay gikabingkil sa wa mailhi nga mga tawo. Posible nga nagtanom kini ug pagdumot ug naghulat sa eksakto nga higayon aron makapanimalos.
Kini nga mga anggulo nga atong gihisgutan sa unahan bunga kini sa huna-huna og opinion sa mga tawo nga nagsunod sa maong hitabo nga migahin og oras, panahon og makuti nga pagtuon sa mga impormasyon nga ilang nakutlo nga naglambigit sa talagsaong panghitabo sa atong Probinsiya sa Biliran.
Ang nahitabo nga krimen dili makatarungan, dili makatawhanon, ug labi na nga dili maka-Diyos. Apan susama ra ka linuog nga buhat kung atong sayon-sayonon lamang ang pagpasumangil sa uban bisan wala kitay gihuptan nga saktong impormasyon og wala kita mahibalo sa tinuod nga panghitabo kay makapahatag kita og pag-guba sa pagkatawo sa uban. Makatabang sa hinanali nga kasulbaran sa krimen ang atong pagka-mabugnawon, imbis nga magsugnod kita sa mga isyu nga walay kamatuoran.
Atong ipangaliya nga kahatagan ug mahayag nga paghunahuna ang mga tawo nga adunay kalabutan sa krimen ingon man ang mga anaa sa awtoridad sa tunhay nga pagsulbad niini. Para sa atong kalinaw sa gihigugma nato nga Probinsiya sa Biliran ablihan nato ang atong huna-huna ug kasingkasing sa pagtimbang-timbang sa mga panghitabo kay mao ra kini ang yawe sa pagkab-ot sa hustisya nga atong gitinguha.


NABALAKA NA!
(Nagkahi-usang Batan-on Alang sa Kalinaw sa Naval)