PDA

View Full Version : Gugma`ng walay sinugdanan ug walay katapusanjalmz
04-04-2010, 09:11 PM
Bisan ug mahanaw man ang tanan,
Apan ikaw kanunay magpabilin sa akong panumduman,
Ug balonon ko hangtod sa akong kamatayon kining tanan....
Nga nahimong dayan-dayan sa akong naagian...

Manghugno man ang kabungtoran,
Ug muhubas man ang kadagatan,,
Ug mungiob man ang kalangitan,
Apan ang GUGMA KO KANIMO, WALAY SINUGDANAN UG WALAY KATAPUSAN..

rgjam
05-05-2010, 02:14 PM
Inday, daw bituon ka sa akong panan-aw
Ug ang maong bituon nagpatighuwog ngari kanako
Tungod kanimo, nauy-og ang akong kalibutan
Nangatumpag ang kabukiran
Ug ang mga tinumpag
NAA NAPUNDOK SA IMONG ILONG

Ngek....