Mga katanungan na dapat sagutin:

1) may pera ka ba pang-negosyo?

2) anong negosyo ang na-iisip mo sa oras na ito na gusto mo?

3) ano ba ang iyong hilig?

4) ang hilig mo ba ay pwedeng...