ila na lang kaha bahinon ila anak?
or di gani pun-an na lang nila himo aron ihatag sa bana!?
hihhi!