Misis: Pinuyat mo ako kagabi!
Mister: Bakit?
Misis: Nagsasalita ka sa pagtulog. Puro pangalan ng babae. Lani, Joy, Beth, Samantha, Michelle, Hannah, Charisse, Rosemarie, Vivian...
Mister: Paano...