hello biliran alam nyo ba nasa top 5 ang tatlong lugar sa ating bansa na nominado sa new 7 wonders of the worl
Last update 18-JUN-2008 10:00 GMT new 7 wonders result and ranking

1.Ha Long Bay...