Si Jesus pag siya ga wali sa mga tao galakaw ra man uban sa iyang mga pinili matag lugar nga ilang adtuan tua siya ga wali sa kadaghanan. Ang style sa mormons halos mao kaso house to house sila dili...