sa paka karon, c sexy ug c lyndrik na la man ang nahabilin. asa na kaha ang uban da.