go for the theme:" Think local,go global"

go ate sarah kaya mo yan sana ka u manalo ni ate tisay
for miss nit 2008 your future dream

sana kayo makakuha ng korona ng miss nit sa palagay na...