Sana hindi naka photoshop ang mga pics para lumabas talaga 'true beauty' ng mga ladies jalmz..