hahaha...i agree with you kuya... pag nagkataon na my comment script sila uulanin lang ng tanong site nila..