Ang Tanong? May Tanga Pa Palang Nanay At Tatay Ano?