Mas ok kahit babae pa rin ang manganak, basta ang amahan sa bata mao ang mag-antos sa pain ug magluya for days. Ang babae wala bation nga ante or after effects sa panganak. He he he:D

Katawa si...