ABA naman GLORIA
Puno ka na ng GRASYA
Ang YAMAN ng BANSA
Ay sumaiyo na!
Sa husay Ni GARCI
Naging PEKENG PANGULO ka.
Bukod kang MANDARAYA
Sa babaeng lahat
At PINAGPALA rin MANGURAKOT
Asawa mo't anak.
Kaya wala ng natira sa
A M E N .