Tatay: Isa sa mga anak natin ang kumuha ng pera sa wallet ko!
Nanay: Sobra ka, bakit mo pinagbibintangan ang mga bata? Malay mo, ako ang kumuha!
Tatay: Sure akong hindi ikaw, may natira eh... hehehhe