KALMOT - haplos ng nasasarapan

DAKMA - hawak ng sobra sa pagnanasa

DAHAS - pwersang pakiusap sa maarteng kausap

GAHASA - romansang walang ligawan

BATE - pag roromansa sa sarili sa pamamagitan ng kamay

MAHAL - damdaming nakakabuntis

O - sarap na pinipigil

OOH - sarap na di mapigil-pigil

OOOHHH - sarap na sarap na di papapigil

HAHAHA - tawa ng manyakis