Maoy mihangop kanimo
ang alimyon sa gininhawa sa kadlawon
Ang talidhay sa huyohoy miagbay
Sa imong pagpaso-paso sa kalsada
Imong nasud-ong ang nagbad-ay
nga trangka sa inyong balay
ug ang nahunlak nga lantay
diin dinhi nimo gipang-ipon
ang mga damgo sa kagabhion

Nalantawan mo ang nakanlat nga ang-ang
sa hagdanan sa balay ni Nong Jing
Natataw mo ang kadaruhan sa kamaisan
nga nagpaabot pugsan ug mga singot
sa kabos uyamot nga agtang

(Didto sa kasadpan nanglili
sa nagbungtod nga panganod
ang nanghuyatid nga kilat
ug ang kabituonan nanghawid
sa sidsid sa gilukot nga kangitngit)

Giduol ka ni Neptune, mikitiwkitiw iyang ikog
milamano nimo, ug misunod sa imong paglakaw
hangtod nagkalayo ka gikan
sa lim-aw sa kahayag sa poste
ug maoy mipasunding karon
ang mga imahen
sa laksot nga kamatuoran

hutoy sa kawad-on
ping-it sa kagutom
tiyabaw sa kapit-os
agulo sa kapait...aguroyyyy