Sulaton ko kining balak sa dili pa moabot ang udtong tutok
Kay buot kong kanlaton gikan sa akong dughan kining kapungot,
Kalagot, kaaligutgot nga mipilit sa akong kabukogan:
Pagbati nga imong gitisuk sa akong panit (apan wa ka nahibalo),

Ug buot kong laksion sa akong handurawan ang idlas mong panagway,
Buot kong gision ang imong pangalan nga napatik ning alimpatakan.

Maayo pay wa ko motadlas sa kapunaw-punawan sa daw gambang kalibotan
Wa unta ko masaag sa hanap mong nahimutangan diin ka nagpahipi.

Gisulayan ko ug bunlot ang tanod sa atong panagkaila
Nga mikutay sa akong mga sanga, sa akong mga kaugatan

Apan imong gilayong giputol ang bugtong tulay
Nga mao untay mokutay sa nagkabaiwas tang mga dalan

Karon nga mitindog na ang bidlisiw sa silaw nga adlaw
Ug mopahilayo na ako gikan sa tanang mga eskena diin ko ikaw nakita
Ug natapos na ang balak nga gisabak sa mga pagmahay
Sunugon ko sa akong mga mata ang tanang pulong nga nahisulat dinhi.