Notices
 

Thread: Remembering God

Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 21 to 24 of 24
 1. Default  
  #21
  Quote Originally Posted by spartacus View Post
  in english brat, covenant, mao na bout ipasabot. Mao sab na term gigamit sa deuteronomy chapter 5, "covenenant", refering to the ten commandments. Please read the book of deut. Ch.5

  i-corelate na sa heb. 8:7-8, then verse 13.


  Hahahahahaha. Correlate? Ikaw nga reader sa Hebrews imo pagsabot lamang imo gipahaum? Correlate diba? You will be misled Tacs kung mao na imo method.

  How about understanding what the writer meant regarding the passage nga imo gihimo unod sa imo argument regarding the CHANGING of God's Laws?

  Wala koy lalis Tacs kung ang Deut 5 ginganlan og convenant. Literaly, ang covenant is an agreement between two or more parties. Correct Tacs?

  Ang "balangaw" Tacs nagsymbolo gani sa convenant sa Dios taliwala sa yuta (Gen 9:9).

  Wala koy lalis sa imo argumento Tacs nga ang 10 ka sugo covenant. Kay ang mga civil laws, health laws, ceremonial laws, bisan pa ang decalogue pulos kana kabahin sa Covenant taliwala sa mga Israelitas og sa Dios.

  Apan ang akong gilalis nimo ang pag-usob sa 10 ka sugo. Nag-ingon ka nga ang Covenant giusob nausab pod ang 10 ka sugo kay 9 nalang? kay di naman mao imong igpapahulay? Basi nalimot ka Tacs ang Covenant mao ang pakigsaad sa PAGTUMAN sa mga balaod sa Dios. Nia basahi ni Tacs aron ka mahayagan:

  Exodus 24:3

  3 When Moses went and told the people all the LORD's words and laws, they responded with one voice, "Everything the LORD has said we will do."

  Exodus 24:7

  7 Then he took the Book of the Covenant and read it to the people. They responded, "We will do everything the LORD has said; we will obey."


  Akong pangutana? Nakatuman ba ang Israel sa ilang pakigsaad? WALA! Mao nga ang writer sa Heb nagsulat niini:
  Hebrews 8:10 (New International Version)

  10This is the covenant I will make with the house of Israel
  after that time, declares the Lord.
  I will put my laws in their minds
  and write them on their hearts.
  I will be their God,
  and they will be my people.


  Tacs, Ang NEW COVENANT nga imong giingon karaan ni. Ang gisultihan ani ang Israel. Direct quote kini gikan sa Jeremias 31:33.Basaha Tacs.  Sa Old Covenant Tacs, gituman sa Israel sa ilang kaugalingon kusog ang mga balaod. Ug sila napakyas. Sa New Covenant gibutang kini sa Dios sa kasingkasing kay ang motuman niini ang gugma. Apan wala usba ang mga prisnipyo, ang napulo ka sugo. Mao ra gihapon. Ug si Jesus na ang Agalon sa pagtuman niini (Jn 1:12;2 Cor 5:17; Rom 8:1).


  Wala giiusob ang 10 ka sugo sa Heb 8 Tacs. Naghisgot kini sa bag-o nga pakigsaad sa pagtuman.


  Quote Originally Posted by spartacus View Post
  Tataw na kaayo na brat uy..AYAW NA NI PAGTUISA KAY ANG CONTEXT IS VERY, VERY TRUE AND RELEVANT.

  CLICK AND READ ON BRAT:


  http://bibleresources.bible.com/pass...y+5&version=47

  WA NI LIMBONG UG PAGTUIS...SORI HA, IKAW ANG PATAKAG PAMUNIT DIHA SA BIBLE-MAO NA ANG OUT OF CONTEXT..HEHEHE
  Tacs ako inigsuon lang ni ako ha? Kung ang imong pagsabot sa Deut 5 mao ang ikaduha nga paghatag sa Decalogue ug ginganlan gihapon kini og Covenant walay problema. Uyon ko ana. Akong pangutana kay covenant man agn Deut 5, nakatuman ba ang Israel niini nga covenant? Kung nakatuman o napakyas, unsa man diay ang unod sa covenant? Kung dili diay makatuman sa 10 ka sugo usbon diay sa Dios ang iya mga kasugoan? Unsa man pagtuo nimo sa Dios bugo nga mohatag og kasugoan nga di matuman? O nag experiement sa dispentational nga mga katawhan?

  Quote Originally Posted by spartacus View Post
  SA DEUTERONOMY CHAPTER 5 GIHAPON BRAT, SPECIFICALLY VERSES 2-3. JUST IN CASE PILOSOPO KA, LIVITES WERE ONE OF THE TRIBES OF ISRAEL.

  http://bibleresources.bible.com/pass...y+5&version=47
  Walay problema ana Tacs. Pero wala kay mabasa diha Tacs nga para LANG sa mga Levites o Israel ang 10 ka sugo.

  Quote Originally Posted by spartacus View Post
  DUDA GYUD KO ANANG IMONG IKAPULO BRAT DUH....IPAMUGOS MAN GYUD....ALAGAD KA....MORA MAG NING GAWAS NGA IKAW MAOY INTERESADO SA IKAPULO, DILI ANG GINOO...HEHEHEHE..

  AKO NA HINOUN ANG OUT OF CONTEXT BRAT NGA ANG AKONG GIPANG KUTLO DILI NA MAN GANI KINAHANGLAN I-INTERPRET? PAGSHURE DIHA BRAT...
  Ikaw ang namugos TACS nga dili mohatag sa IYa sa Dios. Basahi ni Tacs aron ka maghingmata sa imong sayop nga pagtuo:

  Luke 20:20-26 (New International Version)

  20Keeping a close watch on him, they sent spies, who pretended to be honest. They hoped to catch Jesus in something he said so that they might hand him over to the power and authority of the governor. 21So the spies questioned him: "Teacher, we know that you speak and teach what is right, and that you do not show partiality but teach the way of God in accordance with the truth. 22Is it right for us to pay taxes to Caesar or not?" 23He saw through their duplicity and said to them, 24"Show me a denarius. Whose portrait and inscription are on it?"
  25"Caesar's," they replied.
  He said to them, "Then give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's."
  26They were unable to trap him in what he had said there in public. And astonished by his answer, they became silent.


  Tacs mura ka og Faraseo...Heheheheh sori Tacs ha?
   

 2. Default  
  #22
  Join Date
  Sep 2007
  Posts
  56
  Rep Power
  17
  BRAT,

  WALA KO MOINGON NGA GIUSOB ANG 10 KA SUGO. IN FACT, IT REMAINED AS IT IS. I ONLY POINTED OUT NGA DILI NA NI APPLICABLE IN CHRISTIAN DISPENSATION. AYAW PANUMANGIL BRAT. DON’T PUT WORDS INTO MY (MOUTH OR) POST IN THIS FORUM.

  HERE'S THE PUNCH BRAT:

  And by him all that believe are justified from all things, from which ye could not be justified by the law of Moses. - ACTS 13:39 (KJV)

  ATONG BINISAY-ON:

  Ug pinaagi kaniya ang tagsatagsa nga motoo, gipakamatarung gikan sa tanang mga butang, nga gikan niini wala kamo pakamatarunga pinaagi sa Kasugoan ni Moises. – Mga Buhat 13:39

  HUDIYO KA GAD SIGURONG DAKO KUNG DILI KA MOTUO ANI. IPAMUGOS MAN NA NIMO ANG OLD TESTAMENT. PAGMATA BRAT UY!!!! KANG HESU-CRISTO NA TA MOSUNOD, DILI SA KASUGUAN NGA GIHATAG KANG MOISES..

  GISUPORTAAN KINI NI LUKAS NGA ANG KASUGUAN NI MOISES KUTOB RA KANG JUAN BAUTISTA:

  Ang Kasugoan ug ang mga manalagna nagapadayon hangtud kang Juan; sukad niadtong panahona, ang Maayong Balita sa gingharian sa Dios giwali, ug ang tagsa ka tawo nagalugos sa pagsulod niini - LUKE 16:16

  SA IMONG GI-QUOTE SA LUKE 20:20-26, WHEREIN JUSES SAID “GIVE CEASAR WHAT IS CEASAR’S, AND TO GOD WHAT IS GOD’S”….ASA MAN DIHA ANG TITHE O IKAPULO…? UNTA, NING INGON SI HESUS: "ANG IKAPULO IHATAG SA GINOO" OR "GIVE TITHE TO GOD".

  IKAW RA GYUD LAGI MAOY INTERESADO SA IKAPULO. NEGOSYO MAN NANG IMO BRAT.

  AS I SAID, IN CHRISTIAN DISPENSATION, GOD LOVES A CHEERFUL GIVER. DILI NA IKAPULO BRAT….AYAW LAGI IPAMUGOS NANG SAYOP NIMO NGA PAGTOU…

  AS A CONCLUSION BRAT, AMBOT NGANO DILI MAN KA MAKAKAB-OT SA KAMATUORAN. SAKTO ANG BIBLIA MAHITUNGOD SA IMO:

  Nga sa gihapon nanagtoon, apan dili gayud makakab-ut sa pag-ila sa kamatuoran. – 2 Tim. 3 :7

  SA INGLES :

  Ever learning, and never able to come to the knowledge of the truth. – 2 Tim 3:7 (KJV)

  CIAO, BRAT.
  Last edited by spartacus; 03-07-2009 at 03:52 AM.
   

 3. Default  
  #23
  Join Date
  May 2008
  Posts
  31
  Rep Power
  0
  Pwede motimang?

  1) Kana bang ten commandments mao ba na ang old covenant, part of the old covenant or entirely separated from the old covenant?

  2) Ang new covenant, revision ba sa old covenant?

  3) Sila si kinsa man ang contracting parties sa old covenant? Sila si kinsa man sab sa new covenant?

  4) Ang mga apostoles (sent ones), apostoles ba sa old covenant o apostoles sa new covenant?
   

 4. Default  
  #24
  Quote Originally Posted by spartacus View Post
  BRAT,

  WALA KO MOINGON NGA GIUSOB ANG 10 KA SUGO. IN FACT, IT REMAINED AS IT IS. I ONLY POINTED OUT NGA DILI NA NI APPLICABLE IN CHRISTIAN DISPENSATION. AYAW PANUMANGIL BRAT. DON’T PUT WORDS INTO MY (MOUTH OR) POST IN THIS FORUM.
  Nag-ingon ka nga revised na sa panahon ni Christo. Pamatud-i nga ang napulo ka sugo para LANG sa mga judiyo aron adunay PUNCH ato arguments. Kung mao, di way lalis kay wa man giusob ang 10 ka sugo? Nagtuman ka gihapon niana except lang sa Adlawng igpapahulay.
  Quote Originally Posted by spartacus View Post
  HERE'S THE PUNCH BRAT:

  And by him all that believe are justified from all things, from which ye could not be justified by the law of Moses. - ACTS 13:39 (KJV)

  ATONG BINISAY-ON:

  Ug pinaagi kaniya ang tagsatagsa nga motoo, gipakamatarung gikan sa tanang mga butang, nga gikan niini wala kamo pakamatarunga pinaagi sa Kasugoan ni Moises. – Mga Buhat 13:39


  Imong punch Tacs sa hangin ra. In short way punto.
  Kay kinsa man nag ingon nimo nga mi argue ko niana. Walay problema niana. Si Christo lamang ang kaluwasan ug ang pagtuo lamang ang makapamatarung.

  Quote Originally Posted by spartacus View Post
  HUDIYO KA GAD SIGURONG DAKO KUNG DILI KA MOTUO ANI. IPAMUGOS MAN NA NIMO ANG OLD TESTAMENT. PAGMATA BRAT UY!!!! KANG HESU-CRISTO NA TA MOSUNOD, DILI SA KASUGUAN NGA GIHATAG KANG MOISES..
  Dautan ba ang tawo nga Judiyo? Ako Pilipino ko di ko Jew. Si Christo Judiyo? Nganong di man ka musonod sa iya nga nagbantay man siya sa Adlawng igpapahulay (Lukas 4:16).

  Quote Originally Posted by spartacus View Post
  GISUPORTAAN KINI NI LUKAS NGA ANG KASUGUAN NI MOISES KUTOB RA KANG JUAN BAUTISTA:

  Ang Kasugoan ug ang mga manalagna nagapadayon hangtud kang Juan; sukad niadtong panahona, ang Maayong Balita sa gingharian sa Dios giwali, ug ang tagsa ka tawo nagalugos sa pagsulod niini - LUKE 16:16
  Kana mao nay may sense nga pangutana TACS. Pero mangutana lang ko sa imo understanding. Nagapadayon hangtud kang Juan? O kang Juan ra kutob? Mao ra ba na?

  Quote Originally Posted by spartacus View Post
  SA IMONG GI-QUOTE SA LUKE 20:20-26, WHEREIN JUSES SAID “GIVE CEASAR WHAT IS CEASAR’S, AND TO GOD WHAT IS GOD’S”….ASA MAN DIHA ANG TITHE O IKAPULO…? UNTA, NING INGON SI HESUS: "ANG IKAPULO IHATAG SA GINOO" OR "GIVE TITHE TO GOD".
  Unang pangutana, ang ikapulo dili diay iya sa Dios?
  Ikaduha, ang gihisgutan sa context tacs, BUWIS nga iya ni Cesar. So buot nimo pasabot ang Dios adunay buwis nga atong ihatag sa iya? kay di man ka muto nga ikapulo kini?
  Quote Originally Posted by spartacus View Post
  IKAW RA GYUD LAGI MAOY INTERESADO SA IKAPULO. NEGOSYO MAN NANG IMO BRAT.
  Ang wala naghatag sa ikapulo nakapangawat sa Dios (Malachi 3:8-10). Ang sama kanimo nga wala naghatag og ikapulo nakapangawat man, dili ba kaha ikaw ang interesado sa ikapulo? Kay wala nimo gihatag di imo gigasto? Wala ako naggasto sa ikapulo TACS. Gani akong gihatag sa Ginoo.
  Quote Originally Posted by spartacus View Post
  AS I SAID, IN CHRISTIAN DISPENSATION, GOD LOVES A CHEERFUL GIVER. DILI NA IKAPULO BRAT….AYAW LAGI IPAMUGOS NANG SAYOP NIMO NGA PAGTOU…
  Kinsa man akong tuohan? Ang Maquias 3:10 o kanang imong Christian dispensation nga doctrine? Nga di mabasa sa Biblia?
  Quote Originally Posted by spartacus View Post
  AS A CONCLUSION BRAT, AMBOT NGANO DILI MAN KA MAKAKAB-OT SA KAMATUORAN. SAKTO ANG BIBLIA MAHITUNGOD SA IMO:

  Nga sa gihapon nanagtoon, apan dili gayud makakab-ut sa pag-ila sa kamatuoran. – 2 Tim. 3 :7

  SA INGLES :

  Ever learning, and never able to come to the knowledge of the truth. – 2 Tim 3:7 (KJV)

  CIAO, BRAT.
  Kini TAC pamalandong ani:

  MATTHEW
  5:17 ¶ "Ayaw kamo paghunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasugoan o sa mga profeta; ako mianhi dili sa pagbungkag kondili sa pagtuman niini.

  5:18 Kay sa pagkatinuod, sultihan ko kamo, nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasugoan bisan usa na lang ka kudlit o usa ka tulpok niini hangtud ang tanan matuman.

  Di ba TACS ingon ka ang ikapulo bahin kana sa karaang balaod sa mga profeta sa panahon ni Malaquias?

  Nia pa TACS:

  MATTHEW
  5:19 Tungod niini, bisan kinsa nga magapahuyang sa usa sa mga labing diyutay niining mga sugo ug magapanudlo sa mga tawo sa pagbuhat sa ingon, kini siya pagaisipon nga iwit didto sa gingharian sa langit; apan bisan kinsa nga magatuman ug magapanudlo niini, kini siya pagaisipon nga daku didto sa gingharian sa langit.

  Sa ato pa TACS, iwit diay ka? hehehehehehehe unya wa ra ba na didto sa langit nga pagkaiwit. Kay PAGAISIPON pa.hehehehe
   

Thread Information
Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks
Bookmarks
Posting Permissions
 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •