Ang kamingaw maoy mga tunob sa
Nagkintong aginod sa panahon;
Maoy mga bangaw nga nagpanghawid
Sa sidsid sa nagatidlom nga kahayag;
Maoy mawilihong danguyngoy sa mga balod
Nga mibiya sa baybayon sa nagahunas
Nga dagat.

Ang kamingaw;
Nakapukawg nagkadaiyang mga pagbati,
Nakapagitib ug mga saluma sa
Mga kuwerdas sa kitara,
Nakabuhi sa mga damgo nga patay na
Nga mohadla sa kasingkasing nag-inusara.

Ang kamingaw;
Maoy mga kuyamoy sa nangapkap nga
Handurawan,
Nga nagpamunit sa mga tipaka sa kagahapon
Aron balayon ngadto’s umaabot nga tigbayon.

Ang kamingaw naghambin sa misteryo:
Sa mga gutlong nanglabay,
Sa kawanangan sa kinabuhi,
Sa mga pagbati, ug mga kaamgo
Nga dili dayon…