Boss: Why should we hire you?
Tikyo: Mas mabuti po ang bagong tulad ko dahil wala pang sungay.
Boss: English please.
Tikyo: Well, you see, uh, I'm brand new so I'm not yet horny!


Tama bah...hihih