Notices
 

Thread: Christianity and Islam and Blind Faith

Page 5 of 6 FirstFirst ... 3456 LastLast
Results 41 to 50 of 57
 1. Default to Justme : 
  #41
  Join Date
  Dec 2007
  Location
  Middle of Nowhere
  Posts
  161
  Rep Power
  13
  Hi gurl, im just confused why they called MOHAMMED the PROPHET? when mohammed did a prophecy and what is it? What is the name of your god aside from ALLAH coz i've heard they called it ISSA? is that right? I've seen Qu'ran but unfortunately i cant read it...
   

 2. Default  
  #42
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Butuan City
  Age
  55
  Posts
  2,051
  Rep Power
  16
  Quote Originally Posted by justme View Post
  Hi echo101,

  Bakit naman hindi dahil ba talagang hindi siya Diyos?

  Inamin niyo na po sa akin na walang sinabi si Jesus na: "AKO AY DIYOS" at wala po kayong napatunayan at naipakitang Berso sa Bibliya kundi puro sarili niyo lang interpretasyon na walang basehan sa Bibliya.

  Salamat at nasabi niyo na ang dapat ninyong sabihin dito...tapos na usapan ko sa inyo...

  Smile muna
  I want you to understand this...

  First of all, even if the phrase "Son of Man" is a reference to Jesus' humanity, it is not a denial of His deity. By becoming a man, Jesus did not cease being God. The incarnation of Christ did not involve the subtraction of deity, but the addition of humanity. Jesus clearly who he is on many occasions (Matthew 16:16,17; John 8:58; 10:30). But in addition to being divine, He was also human (see Philippians 2:6-8). He had two natures (divine and human) conjoined in one person.

  Further, Scripture indicates that Jesus was not denying His deity by referring to Himself as the Son of Man. In fact, it is highly revealing that the term "Son of Man" is used in Scripture in contexts of Christ's deity. For example, the Bible says that only God can forgive sins (Isaiah 43:25; Mark 2:7). But as the "Son of Man," Jesus had the power to forgive sins (Mark 2:10). Likewise, Christ will return to earth as the "Son of Man" in clouds of glory to reign on earth (Matthew 26:63-64). In this passage, Jesus is citing Daniel 7:13 where the Messiah is described as the "Ancient of Days," a phrase used to indicate His deity (Daniel 7:9).

  Further, when Jesus was asked by the high priest whether He was the "Son of God" (Matthew 26:63), He responded affirmatively, declaring that He was the "Son of Man" who would come in power and great glory (verse 64). This indicated that Jesus Himself used the phrase "Son of Man" to indicate His deity as the Son of God.
   

 3. Default  
  #43
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Philippines
  Posts
  649
  Rep Power
  14
  Quote Originally Posted by justme View Post
  For Mam Agta:

  continuation of my post #17

  "Ang labingdalawang ito'y sinugo ni Hesus, at sila'y pinagbilinan, na
  sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alin mang daan ng mga hentil, at
  huwag kayong magsipasok sa alin mang bayan ng mga taga Samaria:
  kundi bagkos magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni
  Israel." (Mateo 10:5-6)


  Napakaliwanagna si Pablo lamang ang lumikha ng sarili niyang
  ebanghelyo, ang ebanghelyo sa mga hentil o hindi mga tuli, at upang
  maging katangap-tangap ang kanyang kasinungalingan ay idinagdag pa
  niya ang ebanghelyo ng kamatayan ni Hesus sa krus, ang ebanghelyo ng
  pagkabuhay na mag-uli, at ang ebanghelyo ng pagbabayad sa kasalanang
  mana ng tao.

  Ito'y ebanghelyo lamang ni Pablo at hindi ebanghelyo ng 12
  apostoles, lalo't hindi ebanghelyo ni Hesus, isang napakalaking kalapastanganan sa Diyos. Isang nag-aanyong maamong tupa,
  nagbabalatkayong isang alagad ni Hesus.[/COLOR]
  Hindi ka man lang kinilabutan maghusga kay Pablo bilang "nag-aanyong maamong tupa, nagbabalatkayong isang alagad ni Hesus."
  Peter said, "Bear in mind that our Lord's patience means salvation, just as our dear brother Paul also wrote you with the wisdom that God gave him. He writes the same way in all his letters, speaking in them of these matters. His letters contain some things that are hard to understand, which ignorant and unstable people distort, as they do the other Scriptures, to their own destruction." (2 Peter3:15-16)

  You see! Peter himself, the first of the twelve Apostles, affirmed the writings of Paul, that they are with the wisdom that God gave him. You seem to consider yourself greater than Peter, huh?

  As I said in my answer to your initial post here, let us take these one by one. Let us focus on Paul, the first person you want to malign here. Either you agree with the Apostle Peter and accept the wisdom of Paul's writings, or reject Paul, thereby rejecting also Peter. Which way are you, justme?
   

 4. Default  
  #44
  Join Date
  Mar 2008
  Posts
  264
  Rep Power
  13
  Ang relihiyon ay di dapat pag debatihan yan, wag kang mamuna kung hindi ka rin pupunahin. Just continue reading your quoran and learned it then share with us with out comparing who is better and who is not. Ang mga libro na yan ay tama, ang problema ay sa nagbabasa kung paano nya hinimay.
  i agree with you...
   

 5. Default  
  #45
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Butuan City
  Age
  55
  Posts
  2,051
  Rep Power
  16
  Quote Originally Posted by 4everblue View Post
  i agree with you...
  Nasa nag babasa yan kung paano nya maintindihan bawat paksa, bawat verses. Kailangan pag nag basa ka, wag ka agad defensive, ituloy tuloy mo basa hanggang mag liwanag ang lahat. Pag babasa sa biblia ay kailangan ng mahabang pasensya malayo ang kaibahan kung mag basa ka ng nobela. Ang libro na binabasa ay kumpleto naadyan lahat sundin mo nalang upang ikaw ay maligtas sa dagatdagatang apoy.
   

 6. Default  
  #46
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  Six feet below the ground
  Posts
  780
  Rep Power
  13
  Quote Originally Posted by Hamadash View Post
  Hi gurl, im just confused why they called MOHAMMED the PROPHET? when mohammed did a prophecy and what is it? What is the name of your god aside from ALLAH coz i've heard they called it ISSA? is that right? I've seen Qu'ran but unfortunately i cant read it...
  Mam Please read this:

  Islam Guidance

  By the way.. ISSA(arabic term) is Jesus(sala lahu alayhi wa salam)...He is a Prophet in Islam
  Last edited by justme; 07-01-2008 at 07:25 PM.
   

 7. Default  
  #47
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  Six feet below the ground
  Posts
  780
  Rep Power
  13
  Quote Originally Posted by agta View Post
  Hindi ka man lang kinilabutan maghusga kay Pablo bilang "nag-aanyong maamong tupa, nagbabalatkayong isang alagad ni Hesus."
  Peter said, "Bear in mind that our Lord's patience means salvation, just as our dear brother Paul also wrote you with the wisdom that God gave him. He writes the same way in all his letters, speaking in them of these matters. His letters contain some things that are hard to understand, which ignorant and unstable people distort, as they do the other Scriptures, to their own destruction." (2 Peter3:15-16)

  You see! Peter himself, the first of the twelve Apostles, affirmed the writings of Paul, that they are with the wisdom that God gave him. You seem to consider yourself greater than Peter, huh?

  As I said in my answer to your initial post here, let us take these one by one. Let us focus on Paul, the first person you want to malign here. Either you agree with the Apostle Peter and accept the wisdom of Paul's writings, or reject Paul, thereby rejecting also Peter. Which way are you, justme?
  Ipakilala muna natin si Pablo.

  Si Paul ay ikinakaila ng mga theologians at Iskolar sa kasaysayan, ang pagkasuklam sa kanya kung saan nagtuturo laban sa batas ng mga Hudyo at ang suporta niya ay ibinigay niya sa Emperador ng Roma, kung saan ay desperado siyang sirain ang Nazarene sect, ang unang tagasunod ng Jesus movement, known as The Way (Acts 9:2, 19:23) ang estilo niya ay parang Gnostic! ipinapatay niya ang mga tagasunod ni Kristo para makuha ang simpatiya ng Popea, ngunit ng siya ay mabigo ay nag-aklas at gumawa ng imbento na nagtuturo ang mga Kristiyano ng doktina at batas ng Hudyo. Ginawa niya ito para ma-convert niya ang mga Hentil kaya nagkunwari siyang Hentil, para naman makuha ang simpatiya ng Hudyo ay nagkunwari siyang Hudyo.

  Basa sa talatang ito:

  1 Corinthians 9:

  19 Sapagka't bagaman ako ay malaya sa lahat ng mga tao, ay napaalipin ako sa lahat, upang ako'y makahikayat ng lalong marami.

  20 At sa mga Judio, ako'y nagaring tulad sa Judio, upang mahikayat ko ang mga Judio; sa mga nasa ilalim ng kautusan ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan, bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan;

  21 Sa mga walang kautusan, ay tulad sa walang kautusan, bagama't hindi ako walang kautusan sa Dios, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Cristo, upang mahikayat ko ang mga walang kautusan.


  Narito ang kontrahan sa kanyang turo mismo.


  Romans 3:20 Sapagka't sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing-ganap sa paningin niya; sapagka't sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan

  Taliwas dito


  Romans 2:13 Sapagka't hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Dios, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap;
  Last edited by justme; 07-01-2008 at 07:48 PM.
   

 8. Default  
  #48
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Philippines
  Posts
  649
  Rep Power
  14
  Quote Originally Posted by justme View Post
  Ipakilala muna natin si Pablo.

  Si Paul ay ikinakaila ng mga theologians at Iskolar sa kasaysayan, ang pagkasuklam sa kanya kung saan nagtuturo laban sa batas ng mga Hudyo at ang suporta niya ay ibinigay niya sa Emperador ng Roma, kung saan ay desperado siyang sirain ang Nazarene sect, ang unang tagasunod ng Jesus movement, known as The Way (Acts 9:2, 19:23) ang estilo niya ay parang Gnostic! ipinapatay niya ang mga tagasunod ni Kristo para makuha ang simpatiya ng Popea, ngunit ng siya ay mabigo ay nag-aklas at gumawa ng imbento na nagtuturo ang mga Kristiyano ng doktina at batas ng Hudyo. Ginawa niya ito para ma-convert niya ang mga Hentil kaya nagkunwari siyang Hentil, para naman makuha ang simpatiya ng Hudyo ay nagkunwari siyang Hudyo.
  Paulit-ulit kung binasa binigay mong talata, Acts 9:2, 19:23, at hindi ko nakita kahit anino ang sinasabi mong "desperado siyang sirain ang Nazarene sect". It seems you are imagining things. Better make a direct quote to support your allegation. Imagination is not fact.

  Quote Originally Posted by justme View Post
  Basa sa talatang ito:

  1 Corinthians 9:

  19 Sapagka't bagaman ako ay malaya sa lahat ng mga tao, ay napaalipin ako sa lahat, upang ako'y makahikayat ng lalong marami.

  20 At sa mga Judio, ako'y nagaring tulad sa Judio, upang mahikayat ko ang mga Judio; sa mga nasa ilalim ng kautusan ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan, bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan;

  21 Sa mga walang kautusan, ay tulad sa walang kautusan, bagama't hindi ako walang kautusan sa Dios, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Cristo, upang mahikayat ko ang mga walang kautusan.
  Style Soriano ah! He he he. Ano kaya ang nakita mong mali sa 1 Corinthians 9:19-21?

  Quote Originally Posted by justme View Post
  Narito ang kontrahan sa kanyang turo mismo.


  Romans 3:20 Sapagka't sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing-ganap sa paningin niya; sapagka't sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan

  Taliwas dito


  Romans 2:13 Sapagka't hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Dios, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap;
  Taliwas daw ang Romans 3:20 sa Romans 2:13! Actually, the two passages complement each other. In Romans 2:13-15, "It is those who obey the law who will be declared righteous. Indeed, when Gentiles, who do not have the law, do by nature things required by the law, they are a law for themselves, even though they do not have the law, since they show that the requirements of the law are written in their hearts, their consciences also bearing witness, and their thoughts now accusing, now even defending them."

  Clearly, Romans 2:13-15, speaks of those who are not under the Law of Moses, that is, the Gentiles. They are not under the express law handed down through Moses, but by following the natural law, they in fact abide with the Law of Moses.
  Romans 3:20 on the other hand speaks of those who are under the Law of Moses, that is the Israelites. It is not the Law (that was handed down through Moses) that can make man perfect, no matter how he strives to obey all of them. The Law was promulgated to make them aware of their helplessness to attain perfection by themselves alone. Therefore, they have no reason to boast before God that they have fulfilled the law, for no one who is under the law could perfectly fulfill the law by himself.

  Take care, justme, and remember the warning of the Apostle Peter about the writings of the Apostle Paul, how some of them are hard to understand such that others distort them to their own destruction.
   

 9. Default  
  #49
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  Six feet below the ground
  Posts
  780
  Rep Power
  13
  By the way, Mam Agta...marami pang mga pending na tanong sa previous posts ko...pakisagot nlng...
   

 10. Default  
  #50
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Philippines
  Posts
  649
  Rep Power
  14
  Quote Originally Posted by justme View Post
  By the way, Mam Agta...marami pang mga pending na tanong sa previous posts ko...pakisagot nlng...
  You mean to say we should now leave the issue about the authenticity of the writings of Paul and start with the other questions? As I said, we shall take your questions one by one.

  Really, as attested to by the Apostle Peter, there is no doubt, Paul's writings were with the wisdom of God. So this is settled.
   

Thread Information
Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Islam Guidance
  By justme in forum Of Faith and Beliefs
  Replies: 4
  Last Post: 07-01-2008, 05:48 PM
 2. blind date?
  By wishfulThingking in forum Lover's Lane
  Replies: 4
  Last Post: 05-20-2008, 11:15 PM
 3. Islam - An interesting article
  By Bill Gregory in forum Of Faith and Beliefs
  Replies: 1
  Last Post: 02-27-2008, 11:21 AM
 4. Love not blind
  By Jeff in forum Of Hearts and Spades
  Replies: 0
  Last Post: 06-18-2007, 02:07 PM
 5. Blind Man
  By Jeff in forum Humor & Brain Food
  Replies: 3
  Last Post: 06-07-2007, 03:24 AM
Bookmarks
Bookmarks
Posting Permissions
 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •