Nicolas V. Remonde
Minglanilla, Cebu

Ning sayong kabuntagon
Gipugos niya pagbangon
Ang lapoy niyang lawas
Bisan pa sa katigmi sa panahon
Aron sa pagtikad sa uma
Kay matod pa nila
Nagkrisis na kuno kita!
Singot ni Tatay kalipay ni Nanay
Si Dodong ug Inday nagtinabangay
Usa ka pamilya nagminahalay
Usa ka panig-ingnan
Modelo sa katilingban
Pobre apan hamugaway.
Klase-klaseng lagutmon
Ilang gipangtanom
Uban sa nagkadaiyang utanon.
Mga humay sa basakan
Sa pikas luna ilang gitamnan
Labong nga kamaisan
Mani ug munggos gipataliwad-an.
Kini ang kinabuhi sa mag-uuma
Hapo ang lawas sa kainit napagba
Usahay sa ulan masubhan ug masubawan.
Sagdi lang basta pangandoy matuman
Buhong sa pagkaon pamilya ug kaparyentihan
Ug ang bagang hut-ong sa katilingban.
Busa atong dasigon ang uban
Mga bakanteng luna atong patamnan
Kabulahanan alang sa tanan.
Kakugi ug pag-ampo gikinahanglan
Sa krisis nga atong gisagubang
Lakip ang ubang nasod sa kalibutan.
Busa ugmara na!
Alang sa mabungahon tang ugma!