SUSPENSE FROM THE VERY BEGINING UP TO THE ENDING..kabang abang ang mga eksena tuwing gabi...

************************************************** *****************************

Sa dinami-dami ng aking minahal

Panandalian lamang at ilan ang nagtagal

Iisa pa lamang ang binabalikan

Alaala ng kahapong pinabayaanSa dinami-dami ng aking nakapiling

Kung sinu-sino ang umibig sa akin

Iisa pa lamang ang inaasam-asam

Ang nakalipas di maaaring balikanAt kahit iba na ang minamahal

Kung sinuman ang siyang may-ari ng iyong puso

Bawa't pangalan, kalaro't kaibigan

Iisa pa lamang ang minahal ko ng ganitoSa dinami-dami ng aking nakapiling

Kung sinu-sino ang umibig sa akin

Iisa pa lamang ang inaasam-asam

Ang nakalipas di maaaring balikanAt kahit iba na ang minamahal

Kung sinuman ang siyang may-ari ng iyong puso

Bawa't pangalan, kalaro't kaibigan

Iisa pa lamang ang minahal ko ng ganitoAt kahit iba na ang minamahal

Kung sinuman ang siyang may-ari ng iyong puso

Bawa't pangalan, kalaro't kaibigan

Iisa pa lamang ang minahal ko ng ganitoIisa pa lamang

Iisa pa lamang

Iisa pa lamang ang minahal ko ng ganito