Matag tagak sa gihay sa imong pahiyom,
nagani ang akong pangandoy,
Nga unta sulod ning akong handurawan
Magakos ka ug mahagkan,
Bisan kon kini hamubo lamang.

Sa baybayon sa akong kahiladman,
Ang lanog sa paginusara makabuang.
Balod sa panghupaw, dangoyngoy sa kangitngitan
Ang hunas sa kamingaw nagbilin ug timaan,
Usahay mobiay-biay, diin luha ang kadangpan

Ang dala mong pahiyom, Sa dughan ko nagpatigbabaw
May paglaum nga nanalinsing sa kagabhion nga mamingaw
Mao ba kini ang kamatuoran o gugma ko nga biniyaan?

Usahay sa huyop sa hangin ako nangamuyo
Nga ang taginting sa talidhay mo maanod,
Paingon sa akong mga tudlo aron kini ilalik
Ug usa ka awit o balak ba hinoon,
Nga makalipay sa nagsubo kong dughan,
Bisan intawon sa hunahuna minugna lamang.