Mga Kababayan, 1. Kayong lahat ay inaanyayahang dumalo sa pagdiriwang
ng ika-111 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas sa linggo, 7 Hunyo 2009,
ika-12 ng tanghali sa Kagawaran ng Pilipinas sa Beijing. 2. Ang tema
ngayong taon ay "KAGITINGAN, KAGALINGAN, KASIPAGAN TUNGO SA TUNAY
NA KALAYAAN'. 3. Katulad ng ating nakasanayan at nakagiliwan,
mayroon tayong Pinoy na Pinoy na pagkain, palaro, at programa sa araw na
iyon. 4. Ngunit, alinsunod sa tema, ang ating selebrasyon ngayong taon
ay may mga bagong tampok, tulad ng: a. Seminar tungkol sa "Labor
Contract Law" ng Tsina at "interrogation and incarceration
procedures"; at b. Libreng panayam at konsultasyong medikal . 5.
Sa mga negosyanteng kababayan natin, kayo ay inaanyayahang magbenta ng
pagkain, inumin, abubot, at iba pa sa araw na ito. Walang kabayaran ang
puwesto. Kailangan lang ninyo na makipag-ugnayan at ipaalam kay Ms.
Bess Asiddao sa teleponong 65321872 ext. 31. 6. Para siguradong may
pagkain ang lahat, kung maari lamang po na mag-register kayo kay Ginang
Sheryl Uy (Tel # 13911180495) o mag-email sa [email protected] yahoo.com
kung kayo ay makakadalo sa importanteng araw na ito. 7. Paki-balita
na lang po ang anunsyong ito sa lahat ng Pilipinong kilala ninyo sa
Beijing, lalulong-lalo na sa mga walang akses sa internet..