KAPALARAN, Ikaw da'y magmando!
Huyop, Hangin, Ikaw da'y mag-igo!
May mabuhat ba ako
kung pagbut-an mo ang utlanan ko?

Ang ugma ko nasayran mo na;
Nahapatik sa akong mga mata.
Apan wala'y kapuslanan
Ang mga bukton kong buot motuis.

Kapalaran, Imo akong dinakpan,
Giilogan mo sa kagawasan
May mabuhat ba ako
kung mao kini ang akong dalan?

Pasagdi nga malarag ang mga dahon
Ug malaya ang sanga sa kagahapon.
Wala'y bili ang akong panlimbasog
Kay Kapalaran, gamhanan Ka!

Kapalaran, gamhanan Ka gayud!
Wala'y malingkawas sa laang mo--
Ug wala'y kapuslanan
ang nakigbisog nga galamhan ko.