Wife: Wala na po ang asawa ko Padre!
Priest: Bakit sumakabilang buhay na ba si Mister?
Wife: Hindi po Padre, sumakabilang bahay na po.