Ang kasing-kasing ug huna-huna nagsalimuang, kung mahigugma na gani dili jud mahimutang. Magsige nalang ug huna-huna, daghan ng natingala nganong sige nalang ug tanga.

Magmatngon kita sa gugma, kay kini muabot ra bisan kanus-a. Kay sa pinakalit, mutuybo ra kini nga wa damha, ug walay petsa ug saktong takna kung kanus-a. Daghang nagbagutbot ug nahasol. niining pagbating di mabasol. Daw usa ka bangkaw, nga lisod ibton kung sa pagbati nabulahan. Naghuna-huna sa mga panghitabo, kung kanus-a ang sunod nilang panagtagbo. Kay niadtong una nilang panagbunggo, anaa na'y gamay'ng pagbating nitubo. Ug gipadako niining modernong panahon karon, nga dali ra ang tubag maangkon. Sa text, chat ug email nga gipangpadala, mga mensaheng haskang pagkadalia.

Ug mga kasing-kasing nga nagsadya, way adlaw nga di maipakita ang hilabiang pagpangga. Ug gihimo na nga inspirasyon, usa daw sa mga rason nganong ganahan mutuon. Kung dili magkita sa pipila kaadlaw, mga kasing-kasing puno sa kahidlaw. Mag-emote ra ba dayon sa daplin nga way tiaw, hangtod nalang makatagpilaw. Kung ang tawag gani dili tubagon, ang huna-huna dayon madudahon.

Kung walay mutubag sa cellphone, sa balay o boarding house susihon. Ug didto nahimugso ang mga pagduda, nagsugod na ang tanan ug katingala. Nganong perte namang lagyua? labong sauna perte man unta tong taputa. Ang pinintalang ngislit sa dagway, nahanaw lamang susama sa bangaw. Hangtod ang madungog mao na lamang ang hagawhaw nga tingog. Ug ang ilang gugma nagkasugod na ug kapadlas. ang mga balod sa luha nibanlas ngadto sa baybayon. Kay niabot na jud ang takna ug hinog nga panahon, nga dangaton ang kasakit nga wa gidahom.